Categorized As ,
Diễn viên: Tiền Tiểu Hào,Tề Vũ,Âu Thoại Vỹ,Phùng Thiên Nam, 22 episodes come in a 22-disc set by TVBI. Characters (in order of most appearances): MuRong Rong - Carol Yeung Qi Yu - Chin Siu Ho Feng FeiXue - Emily Kwan Chu Jiu - Chan Ga Fai MuRong Yi - Lee Lung Kei Feng San - Jimmy Au Feng TianNan - Jimmy Au Feng YiLei (Sabre Saint) Ho Fei (MuRong Yi's first disciple) Fu QianShi (Qi Yu's master) Sword slave (Woman who gives a treasure sword to Feng TianNan and remains his servant) ...and the mysterious Gong ZiDan